Zastávka Ursprung
 

O sdružení

Občanské sdružení "Haltestelle zu Ursprung, e.V." (Zastávka Ursprung) bylo založeno v roce 2004 s cílem zachování a péče o výpravní budovu Ursprung a jejího bezprostředního okolí. Tím mělo navázat na práce sdružení "Lugauer Eisenbahnfreunde, e.V." (Přátelé železnice Lugau), které převzalo péči o prostor nádraží od roku 1997 a budovu uvedlo do co možná nejvíce původního stavu.

Práce sdružení spočívá mimo jiné v tom provádět údržbu výpravní budovy a pečovat o její okolí jakož i dokumentaci dopravní historie v okrese Stollberg, především na železniční trati Neuoelsnitz – Lugau – Wüstenbrand. Kromě toho by sdružení rádo udrželo ve společnosti vzpomínku na železniční trať živou, například přípravou akcí k výročím trati nebo zastávky.

Sdružení mělo k 1.1.2010 23 členů, což znamená nárůst o 14 členů od jeho založení. Věkové rozdělení pokrývá spektrum od čtyř do šedesáti let a je tak skutečně pestře namícháno. Členové pocházejí z blízkého okolí Ursprungu, Saska, Jižního Německa, ale také z Čech a Švýcarska. Sdružení bylo uznáno veřejně prospěšným. Výdaje jsou kryty členskými příspěvky a jednorázovými dary.

Sdružení vítá podněty a výpomoc finanční nebo praktické povahy od společnosti a věří, že dokáže tento památkově chráněný objekt dlouhodobě zachovat pro budoucnost.